Wpisy z kategorii:Umowa najmu mieszkania

  • Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu jeżeli najemca zalega z czynszem?

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu mieszkania jeżeli najemca nie płaci czynszu?

Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który jest niezwykle gorący dla wszystkich osób wynajmujące mieszkania. Mieszkanie wynajmuje się w zdecydowanej większości po to aby osiągnąć zysk. Ten zysk może wynikać tylko z jednego źródła - czynszu, który płaci najemca za korzystanie z lokalu. Ale nie zawsze jest tak, że najemca płaci czynsz. Wynajmującego zazwyczaj nie interesuje z jakiej przyczyny doszło do takiej sytuacji - czy są to przyczyny zdrowotne, rodzinne, czy po prostu wynikające z czystej złośliwości najemcy. W wielu sytuacjach (z pewnymi wyjątkami - np. przejściowymi i wyjaśnionymi wynajmującemu trudnościami po znanego od dłuższego czasu i bezproblemowego najemcy) najprostszym rozwiązaniem z punktu widzenia wynajmującego jest jak najszybsze wypowiedzenie umowy najmu i wynajęcie mieszkania innej osobie. Czy rzeczywiście jest to takie proste rozwiązanie? Kiedy...
Czytaj dalej→
  • Jak małżonkowie odpowiadają za długi związane z umową najmu mieszkania?

Odpowiedzialność małżonków za długi z umowy najmu mieszkania

W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniałem, że za długi związane z umową najmy (czynsz najmu i opłaty dodatkowe) może odpowiadać nie tylko osoba, z którą została zawarta umowa najmu (czyli najemca), lecz także inne pełnoletnie osoby stale zamieszkujące w lokalu. Jak problem odpowiedzialności za długi wynikające z umowy najmu wygląda w przypadku małżonków? Małżonkowie odpowiadają......
Czytaj dalej→
  • Kto odpowiada za długi związane z umową najmu mieszkania?

Czy czynsz najmu mieszkania musi zapłacić tylko najemca?

Bardzo często zdarza się tak, że wynajmujący podpisuje umowę najmu z jedną osobą wiedząc o tym, że w mieszkaniu będzie zamieszkiwać więcej osób. Nie da się ukryć, że często jest i tak, że wynajmujący podpisując umowę z jednym najemcą nie zdaje sobie sprawy, że w mieszkaniu będzie faktycznie zamieszkiwać więcej osób albo w ogóle nie robi to dla wynajmującego różnicy. Czasami zdarza się jednak tak, że najemca zawierający umowę najmu jest po prostu niewypłacalny albo jest wypłacalny, ale jest nieosiągalny (np. wyjechał za granicę) albo po prostu nie chce płacić. Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy za należności związane z umową najmu (m.in. czynsz najmu) odpowiada tylko osoba określona w umowie najmu jako najemca?...
Czytaj dalej→
  • Czy można podnajmować mieszkanie?

Czy najemca może podnajmować mieszkanie bez zgody wynajmującego?

Czy najemca mieszkania może podnająć albo oddać na innej podstawie prawnej (np. na podstawie umowy użyczenia) najmowane przez siebie mieszkanie? Czy umowa najmu mieszkania musi zawierać jakieś ograniczenia w tym zakresie, czy może zakaz podnajmu mieszkania wynika z ogólnych przepisów dotyczących umowy najmu mieszkania? To właśnie na te pytania odpowiem w dalszej części tego materiału wideo....
Czytaj dalej→
  • Na jak długo można podpisać umowę najmu mieszkania?

Na jaki okres można zawrzeć umowę mieszkania (lokalu mieszkalnego)?

Jednym z podstawowych elementów umowy najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego) jest określenie okresu obowiązywania tej umowy. Oczywiście nie można wykluczyć, że umowa najmu mieszkania zawarta bez wyraźnego określenia okresu obowiązywania tej umowy będzie umową ważną, nie mniej jednak taka sytuacja może w przyszłości powodować istotne problemy. Na jaki okres może zostać zawarta umowa najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego)? O czym powinieneś pamiętać określając ten okres w umowie najmu?...
Czytaj dalej→
  • Co nie może być przedmiotem umowy najmu?

Co nie może być przedmiotem umowy najmu, czego nie można wynająć?

W poprzednim wpisie wyjaśniałem co może być przedmiotem umowy najmu. Przypominam, że wynajęte mogą zostać rzeczy - rzeczy nieruchome, rzeczy ruchome, a nawet części tych rzeczy (na przykład część działki lub cześć budynku w postaci fragmentu powierzchni biurowej). W tym kontekście może jednak pojawić się następujące pytanie: co nie może być przedmiotem najmu? A jeżeli są takie rzeczy, to czy można je oddać do korzystania innej osobie na podstawie innej umowy?...
Czytaj dalej→