Kancelaria

Gdzie prowadzę sprawy?

Sprawy dotyczące umów najmu prowadzę na ternie całej polski, w szczególności na terenie Krakowa, Warszawy, aglomeracji śląskiej, czy Wrocławia. Jeżeli nie będę w stanie podjąć się prowadzenia Twojej sprawy w ramach mojej kancelarii, rekomenduję Ci osobę godną zaufania w Twojej okolicy.

Jakie sprawy prowadzę?

Swoim klientom doradzam między innymi w następujących sprawach dotyczących najmu:

1) najem lokali użytkowych (powierzchnia handlowa – w tym także galerie handlowe i lokale przy ulicach handlowych, biurowce, powierzchnia magazynowa

a) przygotowywanie i negocjowanie umów najmu (w imieniu najemców i wynajmujących

b) reprezentowanie w sporach (sądowych, arbitrażowych i na etapie przedsądowym) dotyczących umów najmu – na przykład:

– wydanie lokalu i naruszenie posiadani

– wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy

– zapłata należności wynikających z umowy

– zapłata kar umownych lub odszkodowania (w tym także miarkowanie kar umownych lub przyczynienie się do powstania szkody)

– rozliczenie nakładów

2) najem lokali mieszkalnych

a) doradztwo przy wyborze formy prawnej wynajmu (rodzaj umów, forma prowadzenia działalności gospodarczej)

b) przygotowanie i negocjowanie umów najmu

c) reprezentowanie w sporach dotyczących umów najmu – na przykład:

– o wydanie lokalu, naruszenie posiadania i naruszenie miru domowego

– o wypowiedzenie umowy

– o zapłatę należności czynszowych

– o zwrot kaucji

– o naprawienie szkody (w tym zniszczenie lub uszkodzenie lokalu)

– o rozliczenie nakładów poniesionych na lokal

Siedziba kancelarii:

Jestem adwokatem. Prowadzę kancelarię adwokacką specjalizującą się w prawie cywilnym i gospodarczym. Dzięki temu będę w stanie rozwiązać Twoje problemy dotyczące spółki z o.o..

adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka
Józefa Piłsudskiego 40/4
31-111 Kraków
telefon: 692 511 850
strona www:
NIP: 7393563300, REGON: 362125439