Bardzo często zdarza się tak, że wynajmujący podpisuje umowę najmu z jedną osobą wiedząc o tym, że w mieszkaniu będzie zamieszkiwać więcej osób. Nie da się ukryć, że często jest i tak, że wynajmujący podpisując umowę z jednym najemcą nie zdaje sobie sprawy, że w mieszkaniu będzie faktycznie zamieszkiwać więcej osób albo w ogóle nie robi to dla wynajmującego różnicy.

Czasami zdarza się jednak tak, że najemca zawierający umowę najmu jest po prostu niewypłacalny albo jest wypłacalny, ale jest nieosiągalny (np. wyjechał za granicę) albo po prostu nie chce płacić.

Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy za należności związane z umową najmu (m.in. czynsz najmu) odpowiada tylko osoba określona w umowie najmu jako najemca?

Za długi z umowy najmu odpowiada nie tylko najemca

Odpowiedź na pytanie, które zadałem przed chwilą jest korzystna dla wynajmujących, a może być z kolei bardzo zaskakująca dla najemców.

Odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat związanych z umową najmu ponoszą solidarnie osoby pełnoletnie stale zamieszkujące z najemcą (czyli z tą osobą, która zawarła  umowę najmu z wynajmującym).

Odpowiedzialność taką przewiduje art. 6881 Kodeksu cywilnego. Kto odpowiada za te długi? Te osoby, które jednocześnie:

  1. zamieszkają stale z najemcą w mieszkaniu,
  2. są pełnoletnie.

Art. 6881 Kodeksu cywilnego

§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.
§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Pokrycia długów można żądać tylko od osoby stale zamieszkującej w mieszkaniu

Jeżeli chodzi o stałe zamieszkiwanie z najemcą w mieszkaniu, to można tu mówić o pewnym problemie dowodowym w przypadku ewentualnej sprawy w sądzie. Ten fakt może być udowodniony z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków dowodowych – w szczególności poprzez zeznania sąsiadów złożone w charakterze świadka.

Za długi z umowy najmu mieszkania odpowiadają tylko osoby pełnoletnie

Jeżeli chodzi o kwestę pełnoletności to istotna jest jedna rzecz. Osoba zamieszkująca w mieszkaniu wspólnie z najemcą odpowiada za długi związane z umową najmu tylko za okres, w którym i mieszkała w tym lokalu i była jednocześnie pełnoletnia.

W związku z tym jeżeli dziecko mieszkało ze swoim rodzicem w mieszkaniu od 16 roku życia do 21 roku życia, to może odpowiadać za długi związane z umową najmu powstałe tylko w okresie od osiągnięcia momentu pełnoletności do momentu zaprzestania stałego zamieszkiwania w lokalu.

Odpowiedzialność za długi z umowy najmu mieszkania ma charakter solidarny

Obowiązek zapłaty czynszu spoczywa nie tylko na najemcy, ale również na innych osobach.Odpowiedzialność za długi związane z umową najmu ma charakter solidarny. Oznacza to, że wynajmującego nie interesuje kto jest winny powstania długów, w jakiej wysokości się do tego przyczynił.

Wynajmujący może żądać pokrycia tych długów od dowolnej osoby odpowiedzialnej za długi na gruncie art. 6881 Kodeksu cywilnego, od części tych osób albo od wszystkich osób łącznie wedle swojego wyboru. Wynajmującego mieszkanie nie interesuje kwestia wewnętrznych rozliczeń pomiędzy tymi osobami.

O tym jak wygląda ta kwestia z perspektywy najemców – czyli jak powinni rozliczyć się wzajemnie z zapłaconych długów – opowiem w jednym z kolejnych nagrań.

Odpowiedzialność małżonków – inne zasady

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Odpowiedzialność za długi określona w art. 6881 Kodeksu cywilnego nie dotyczy małżonków najmujących lokal dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych założonej przez niech rodziny. Tacy małżonkowie są najemcami zawsze razem – także niezależnie od obowiązującej pomiędzy nimi rozdzielności majątkowej.

Małżonkowie mogą także ponosić odpowiedzialność na innej podstawie prawnej przewidzianej w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli umowa najmu została zawarta dla zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, nawet przez jednego z małżonków.

Kwestie te wyjaśnię w innym wpisie, który znajdziesz wkrótce na moim blogu.

Odpowiedzialność za długi z umowy najmu – zapamiętaj!

Czas na podsumowanie. O czym powinieneś pamiętać jeżeli chodzi o odpowiedzialność za długi związane z umową najmu?  Za takie długi odpowiadają solidarnie – czyli w pewnym uproszczeniu łącznie – osoby stale zamieszkujące w mieszkaniu z najemcą, jeżeli osoby te są pełnoletnie.