Czy najemca może podnająć mieszanie albo oddać na innej podstawie prawnej (np. na podstawie umowy użyczenia) najmowane przez siebie mieszkanie? Czy umowa najmu mieszkania musi zawierać jakieś ograniczenia w tym zakresie, czy może zakaz podnajmu mieszkania wynika z ogólnych przepisów dotyczących umowy najmu mieszkania? To właśnie na te pytania odpowiem w dalszej części tego materiału wideo.

Jeżeli chcesz dowiedzieć więcej na temat możliwości podnajmowania mieszkania obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Podnajem mieszkania wymaga zgody wynajmującego

Najemca nie może może podnająć najmowanego przez siebie mieszkania bez zgody wynajmującego. Takie ograniczenie wynika z art. 11 ust. 2 pkt 3) Ustawy o ochronie praw lokatorów. Przepis ten stanowi, że wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania jeżeli najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

Art. 11 ust. 2 Ustawy o ochronie praw lokatorów

Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:
[ … ] 3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
[ … ]

Należy pamiętać jednak o jednej rzeczy. Chociaż wspomniany przepis mówi o tym, że zgoda na podnajem może zostać wyrażona wyłącznie na piśmie, to w praktyce wynajmujący może wyrazić zgodę na podnajem mieszkania w dowolny sposób.

Brak zachowania formy pisemnej (w rozumieniu dokumentu zawierającego własnoręczny podpis wynajmującego) może jedynie powodować pewne trudności dowodowe w razie skierowania sprawy do sądu.

Co może zrobić wynajmujący jeżeli najemca podnajmuje mieszkanie?

Podnajem mieszkania bez zgody właściciela może być powodem wypowiedzenia umowy najmu.Jaka sankcja może spotkać najemcę w przypadku podnajmowania mieszkania bez zgody wynajmującego? Sankcja ta wynika wprost z wspomnianego wcześniej art. 11 ust. 2 pkt 3) Ustawy o ochronie praw lokatorów – jeżeli wynajmujący może po prostu wypowiedzieć umowę najmu mieszkania.

Wypowiedzenie może zostać złożone „nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego” – oznacza to tyle, że termin wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone wypowiedzenie, a sam termin wynosi 1 miesiąc.

Jak wygląda obliczanie terminu wypowiedzenia umowy najmu mieszkania w praktyce? Jeżeli wypowiedzenie zostało złożone w dniu 5 kwietnia 2015 roku, to umowa najmu mieszkania wygaśnie z końcem maja 2015 roku.

Podnajem mieszkania – o czym warto pamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Najemca nie może podnajmować mieszkania bez zgody wynajmującego. Zgoda ta powinna zostać udzielona na piśmie, ale generalnie może ona zostać udzielona w dowolny sposób (np. poprzez email albo ustnie). Jeżeli najemca narusza ten zakaz, wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu. Uważaj także na nietypowy sposób obliczania terminu wypowiedzenia.