Jedną z podstawowych informacji dotyczących umowy najmu jest to co może być przedmiotem umowy najmu, a mówiąc inaczej – co może być wynajęte. Wbrew pozorom nie wszystkie rzeczy lub prawa mogą stanowić przedmiot umowy najmu, nie wszystkie mogą być wynajęte.

Ta kwestia ma szczególne znaczenie w przypadku obrotu gospodarczego – część rzeczy albo praw co prawda nie może być przedmiotem najmu, ale może być przedmiotem innych umów – na przykład umowy dzierżawy.

Jakie rzeczy wobec tego mogą być przedmiotem umowy najmu?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rzeczy mogących być przedmiotem umowy najmu obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Wynająć można „rzecz”

Art. 659 Kodeksu cywilnego określa, że przedmiotem najmu może być rzecz. Przedmiotem najmu może być każda rzecz. – przynajmniej tak długo, jak nie wyłączają tego przepisy szczególne.

Pamiętaj przy tym, że przepisy szczególne ograniczają zakres rzeczy, które mogą być wynajęte na zasadach określonych w tych przepisach – na przykład ustawa o ochronie praw lokatorów określa, że przedmiotem najmu może być lokal. Nie oznacza to jednak, że przedmiotem umowy najmu mogą być tylko rzeczy wskazane w tych przepisach, ale to, że przepisów szczególnych nie stosuje się do innych rzeczy.

W związku z tym możesz zadawać następujące pytanie: jakie rzeczy mogą być wynajęte?

Nieruchomości – najczęściej wynajmowane

Przedmiotem umowy najmu sa najczęściej nieruchomości.Przedmiotem najmu mogą być przede wszystkim rzeczy nieruchome – nieruchomości. Nie da się ukryć, że umowy nieruchomości mają największe znacznie dla obrotu gospodarczego. Wynajęte mogą zostać każdego rodzaju nieruchomości: nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe, czy nieruchomości lokalowe (odrębna własność lokalu).

Przedmiotem najmu mogą być także części nieruchomości, ale tą możliwość omówię w dalszej części tego materiału wideo.

Rzeczy ruchome – do wynajęcia!

Wynajęte mogą zostać także rzeczy ruchome. Wynajem tych kategorii rzeczy nie ma w mojej ocenie szczególnego znaczenia dla obrotu gospodarczego, nie mniej jednak jest to możliwe. Rzeczą ruchomą jest na przykład samochód, czy rower. I to właśnie te rzeczy ruchome są najczęściej wynajmowane.

Czy trzeba wynajmować całą „rzecz”?

Przed chwilą wspomniałem o tym, że przedmiotem najmu może być jedynie część rzeczy – nie da się ukryć, że w praktyce wynajem części rzeczy dotyczy jedynie nieruchomości.

W związku z tym przedmiotem najmu może być część nieruchomości gruntowej (na przykład część działki), część budynku (lokal nie stanowiący odrębnego przedmiotu własności, czyli stanowiący część składową nieruchomości), fragment powierzchni biurowej, czy nawet powierzchnia ściany budynku przeznaczona następnie na cele reklamowe.

Co może być przedmiotem najmu – warto zapamiętać!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Przedmiotem najmu mogą być wszystkie rzeczy – tak długo jak nie zabraniają tego przepisy szczególne. Rzeczy nieruchome – na przykład działka albo lokal (prawo odrębnej własności lokalu), rzeczy nieruchome – na przykład samochód, a także części rzeczy (zazwyczaj nieruchomości) – na przykład fragment powierzchni biurowej, niewyodrębniony lokal, czy ściana budynku.