Zawieranie umowy najmu lokalu użytkowego rządzi się swoimi prawami. Zazwyczaj wynajmujący chciałby wynająć ten lokal na jak najdłuższy okres z uwzględnieniem możliwości waloryzacji czynszu oraz możliwości wypowiedzenia umowy najmu w jak największej ilości przypadków (najlepiej w dowolnej chwili wedle jego uznania).

Interesy najemcy są zazwyczaj zupełnie przeciwstawne. Nawet jeżeli najemca jest zainteresowany wynajęciem lokalu na jak najdłuższy okres to tylko w przypadku, w którym będzie miał możliwość wcześniejszego opuszczenia tej lokalizacji. Najemca często chce także wynająć lokal na próbę, jednocześnie gwarantując sobie możliwość jednostronnego przedłużenia okresu obowiązywania umowy na dłuższy okres.

Na pewnym etapie zastanawiania się nad zawarciem umowy najmu albo już w trakcie trwania negocjacji co do tej kwestii często pojawia się następujące pytanie: na jak długo można wynająć lokal użytkowy?

Jeżeli chcesz dowiedzieć na jak długo można zawrzeć umowę najmu lokalu użytkowego obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Długość okresu najmu lokalu użytkowego zależy od osób zawierających umowę

Podstawową informacją dotyczącą okresu na jaki może zostać zawarta umowa najmu lokalu użytkowego jest to, że okres ten różni się w zależności od tego kto zawiera umowę najmu. Możliwe jest wystąpienie dwóch sytuacji:

  1. umowa najmu jest zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami;
  2. umowa najmu nie jest zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami.

Jako przedsiębiorcę należy traktować każdą osobę prowadzą działalność gospodarczą – tak osobę fizyczną (jednoosobowego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej), jak i spółkę (na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

Umowę najmu lokalu użytkowego zawiera dwóch przedsiębiorców

Umowa najmu lokalu uzytkowego może być zawarta na dowolny okres czasu.Umowa najmu lokalu użytkowego zawierana przez dwóch przedsiębiorców może być zawarta albo na czas nieoznaczony (nieokreślony) albo na czas oznaczony (określony) nie dłuższy niż 30 lat.

Możliwość zawierania umowy najmu na okres 30 lat została wprowadzona do Kodeksu cywilnego dopiero z początkiem 2009 roku. Do końca 2008 roku Kodeks cywilny nie różnicował umów zawieranych przez przedsiębiorców i dopuszczał zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego maksymalnie na okres 10 lat.

W kontekście 30 letniego okresu najmu należy absolutnie pamiętać o jednym: aby było możliwe zawarcie umowy na tak długi okres konieczne jest aby obydwie strony umowy (wynajmujący i najemca) były przedsiębiorcami. Jeżeli przedsiębiorcą będzie tylko jedna ze stron, zawarcie umowy na okres 30 lat nie będzie możliwe.

Co jeśli umowę najmu lokalu użytkowego zawiera tylko jeden przedsiębiorca?

Jeżeli chodzi o drugą z wspomnianych przed chwilą możliwości, czyli zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego pomiędzy osobami niebędącymi dwoma przedsiębiorcami (w konsekwencji także przez jedną osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz drugą takiej działalności nie prowadzącej) to okres obowiązywania tej umowy także może być określony na dwa sposoby:

  1. umowa najmu może być zawarta na czas nieoznaczony,
  2. umowa najmu może być także zawarta na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Na jaki okres można zawrzeć umowę najmu lokalu użytkowego – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Umowa najmu lokalu użytkowego może być zawierana na czas nieoznaczony niezależnie od tego kto jest stroną takiej umowy najmu. Możliwe jest także zawarcie takiej umowy najmu na czas oznaczony – jeżeli stroną umowy jest dwóch przedsiębiorców, to długość okresu obowiązywania umowy może wynosić maksymalnie 30 lat. W każdym innym przypadku umowa może być zawarta na czas nie dłuższy niż 10 lat.