Umowa najmu okazjonalnego cieszy się coraz większą popularnością wśród osób wynajmujących lokale mieszkalne. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że zapewnia możliwość łatwiejszego przeprowadzenia eksmisji po zakończeniu okresu obowiązywania tej umowy, także wynikającego z wypowiedzenia umowy spowodowanego brakiem zapłaty czynszu.

W związku z tym możesz zadawać sobie następujące pytanie: na jaki okres można podpisać umowę najmu okazjonalnego? Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, że w internecie jest dostępnych wiele wadliwych wzorów umów, których wykorzystanie może skutkować częściową albo nawet całkowitą nieważnością umowy najmu okazjonalnego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć na jak długo można zawrzeć umowę najmu lokalu użytkowego obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Umowy najmu okazjonalnego nie można zawrzeć na czas nieoznaczony

Umowa najmu okazjonalnego nie może być zawarta na czas nieoznaczony.Podstawową różnica pomiędzy umową najmu okazjonalnego a zwykłą umową najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego) jest to, że umowa najmu okazjonalnego może być zawarta tylko na czas oznaczony. Co istotne czas oznaczony na jaki może być zawarta umowa najmu nie może być dłuższy niż 10 lat. Te ograniczenia wynikają wprost z art. 19a ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Jak określić długość okresu obowiązywania umowy najmu okazjonalnego?

W jaki sposób może zostać określony ten okres? W praktyce funkcjonują dwa sposoby: po pierwsze możliwe jest bezpośrednie wskazanie końcowej daty, do której ma obowiązywać umowa najmu. Na przykład: niniejsze umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku. Drugi wykorzystywany w praktyce sposób polega na określeniu daty początkowej okresu obowiązywania umowy oraz długości tego okresu. Na przykład: niniejsza umowa obowiązuje przez okres 3 lat od dnia jej podpisania.

Co warto zapamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta tylko na okres oznaczony, który dodatkowo nie może być dłuższy niż 10 lat. Odróżnia to umowę najmu okazjonalnego od zwykłej umowy najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego), która oprócz możliwości zawarcia jej na okres oznaczony nie dłuższy niż 10 lat może być zawarta także na czas nieoznaczony.