Monthly Archives: Kwiecień 2015

Czy można do umowy najmu lokalu użytkowego wpisać prawo wypowiedzenie tej umowy przez wynajmującego lub najemcę? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze była taka prosta jak jest to w chwili obecnej. Dlaczego? Dlatego, że taka możliwość została bezpośrednio wprowadzona do przepisów...
Czytaj dalej →
W jednym z poprzednich materiałów wideo mówiłem o tym kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego jeżeli najemca nie płaci czynszu. Pamiętasz kiedy? Wtedy kiedy najemca nie płaci czynszu za 2 pełne okresy płatności (zazwyczaj przez 2 miesiące), a dodatkowo...
Czytaj dalej →
Umowa najmu lokalu użytkowego to często umowa zawierana na długi okres czasu, często także umowa o sporym znaczeniu biznesowym. Umowa która w perspektywie długiego okresu obowiązywania może stanowić dla wynajmującego duże źródło zysku, a dla najemcy jeszcze większe źródło obciążeń,...
Czytaj dalej →
W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniałem, że za długi związane z umową najmy (czynsz najmu i opłaty dodatkowe) może odpowiadać nie tylko osoba, z którą została zawarta umowa najmu (czyli najemca), lecz także inne pełnoletnie osoby stale zamieszkujące w lokalu....
Czytaj dalej →
Najemca nie płaci czynszu za lokal użytkowy. Co zrobić w takiej sytuacji? Możliwe rozwiązania biznesowe są najróżniejsze. W pewnym momencie może jednak okazać się, że rozwiązania biznesowe już się wyczerpały albo zaczynają spotykać się z rozwiązaniami prawnymi. Takim punktem stycznym różnych...
Czytaj dalej →
W poprzednim wpisie dotyczącym podnajmu lokalu użytkowego wyjaśniałem, że najemca nie może oddać lokalu użytkowego w podnajem bez zgody wynajmującego. Ograniczenie takie wprowadzone zostało wprost przez art. 6882 Kodeksu cywilnego: bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego...
Czytaj dalej →