Monthly Archives: Październik 2014

Zawarcie skutecznej umowy najmu okazjonalnego wymaga dopełnienia formalności, których dotrzymanie nie jest konieczne w przypadku zwykłej umowy najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego). W zamian za dopełnienie tych formalności wynajmujący zyskuje istotne przywileje w stosunku do zwykłej umowy najmu, w szczególności dotyczące...
Czytaj dalej →
Umowy najmu lokali użytkowych zazwyczaj zawierane są w formie pisemnej, a celowość sformalizowania zasad współpracy pomiędzy wynajmującym i najemcą nie budzi większych wątpliwości, zwłaszcza jeżeli w związku z zawarciem umowy najmu mają być poniesione nakłady na lokal. Czy jest jednak zawsze...
Czytaj dalej →
Umowa najmu okazjonalnego cieszy się coraz większą popularnością wśród osób wynajmujących lokale mieszkalne. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że zapewnia możliwość łatwiejszego przeprowadzenia eksmisji po zakończeniu okresu obowiązywania tej umowy, także wynikającego z wypowiedzenia umowy spowodowanego brakiem zapłaty czynszu. W związku z...
Czytaj dalej →
Zawieranie umowy najmu lokalu użytkowego rządzi się swoimi prawami. Zazwyczaj wynajmujący chciałby wynająć ten lokal na jak najdłuższy okres z uwzględnieniem możliwości waloryzacji czynszu oraz możliwości wypowiedzenia umowy najmu w jak największej ilości przypadków (najlepiej w dowolnej chwili wedle jego...
Czytaj dalej →
Jednym z podstawowych elementów umowy najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego) jest określenie okresu obowiązywania tej umowy. Oczywiście nie można wykluczyć, że umowa najmu mieszkania zawarta bez wyraźnego określenia okresu obowiązywania tej umowy będzie umową ważną, nie mniej jednak taka sytuacja może...
Czytaj dalej →
W poprzednim wpisie wyjaśniałem co może być przedmiotem umowy najmu. Przypominam, że wynajęte mogą zostać rzeczy - rzeczy nieruchome, rzeczy ruchome, a nawet części tych rzeczy (na przykład część działki lub cześć budynku w postaci fragmentu powierzchni biurowej). W tym kontekście...
Czytaj dalej →