• Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu jeżeli najemca zalega z czynszem?

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu mieszkania jeżeli najemca nie płaci czynszu?

Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który jest niezwykle gorący dla wszystkich osób wynajmujące mieszkania. Mieszkanie wynajmuje się w zdecydowanej większości po to aby osiągnąć zysk. Ten zysk może wynikać tylko z jednego źródła - czynszu, który płaci najemca za korzystanie z lokalu. Ale nie zawsze jest tak, że najemca płaci czynsz. Wynajmującego zazwyczaj nie interesuje z jakiej przyczyny doszło do takiej sytuacji - czy są to przyczyny zdrowotne, rodzinne, czy po prostu wynikające z czystej złośliwości najemcy. W wielu sytuacjach (z pewnymi wyjątkami - np. przejściowymi i wyjaśnionymi wynajmującemu trudnościami po znanego od dłuższego czasu i bezproblemowego najemcy) najprostszym rozwiązaniem z punktu widzenia wynajmującego jest jak najszybsze wypowiedzenie umowy najmu i wynajęcie mieszkania innej osobie. Czy rzeczywiście jest to takie proste rozwiązanie? Kiedy...
Czytaj dalej→
  • Czy wynajmujący lokal użytkowy musi wypowiedzieć umowę najmu jeżeli nie płacę czynszu?

Czy wynajmujący musi wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego jeżeli nie płacę czynszu najmu?

Wynająłem lokal użytkowy, nie idzie mi tak jak zakładałem. Między innymi z tego powodu, że czynsz jest zbyt wysoki - wyższy niż dla innych lokali znajdujących się w okolicy. Nie zarabiam, nie mam pieniędzy na czynsz, nie płacę już kilka miesięcy. Ale najgorsze jest to, że wynajmujący kompletnie nic sobie z tego nie robi tylko co miesiąc wystawia kolejne faktury. Chciałbym żeby wypowiedział mi umowę najmu, znalazł innego najemcę. Czy mogę przymusić wynajmującego żeby wypowiedział umowę z powodu zaległości czynszowych? ...
Czytaj dalej→
  • Co oznacza poręczenie małżonka najemcy za długi wynikające z umowy najmuy lokalu użytkowego?

Poręczenie małżonka najemcy za długi wynikające z umowy najmu lokalu użytkowego

W jednym z poprzednich nagrań mówiłem o tym, że w przypadku części umów najmu lokali użytkowych - zwłaszcza tych dotyczących dłuższych okresów wynajmu - wynajmujący wymaga od najemcy aby jego małżonek wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu. Umożliwia to prowadzenie egzekucji długów wynikających z umowy najmu nie tylko z majątku osobistego najemcy, lecz także z majątku wspólnego małżonków. Zdarza się jednak, że wynajmujący idą jeszcze dalej i wymagają aby małżonek najemcy udzielił poręczenia za długi wynikające z umowy najmu lokalu użytkowego. Ale dlaczego? Czy jest jakaś dodatkowa korzyść w porównaniu do zgody małżonka na zawarcie umowy najmu?...
Czytaj dalej→
  • Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas oznaczony?

Prawo wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony?

Czy można do umowy najmu lokalu użytkowego wpisać prawo wypowiedzenie tej umowy przez wynajmującego lub najemcę? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze była taka prosta jak jest to w chwili obecnej. Dlaczego? Dlatego, że taka możliwość została bezpośrednio wprowadzona do przepisów kodeksu cywilnego w 2001 roku. Co powinieneś wiedzieć na ten temat?...
Czytaj dalej→
  • Czy można skrócić terminy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego z powodu zaległości czynszowych?

Skrócenie terminów wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego z powodu braku zapłaty czynszu

W jednym z poprzednich materiałów wideo mówiłem o tym kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego jeżeli najemca nie płaci czynszu. Pamiętasz kiedy? Wtedy kiedy najemca nie płaci czynszu za 2 pełne okresy płatności (zazwyczaj przez 2 miesiące), a dodatkowo nie zapłaci czynszu w dodatkowym 1 miesięcznym terminie wyznaczonym mu przez wynajmującego. Czy umowa najmu lokalu użytkowego może być bardziej elastyczna w tym zakresie? Czy można skrócić 2 miesięczny termin? A może można zrezygnować z konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty czynszu?...
Czytaj dalej→
  • Dlaczego wynajmujący wymaga zgody małżonka najemcy na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego?

Zgoda małżonka najemcy na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego to często umowa zawierana na długi okres czasu, często także umowa o sporym znaczeniu biznesowym. Umowa która w perspektywie długiego okresu obowiązywania może stanowić dla wynajmującego duże źródło zysku, a dla najemcy jeszcze większe źródło obciążeń, z których najczęściej nie można zrezygnować ot tak. W związku z tym zdarza się coraz częściej, że wynajmujący zawierający umowę najmu lokalu użytkowego z osobą fizyczna (zazwyczaj prowadzącą działalność gospodarczą) wymaga zgody małżonka przyszłego najemcy na zawarcie tej umowy. Dlaczego?...
Czytaj dalej→