Wpisy z kategorii:Umowa najmu lokalu użytkowego

  • Co można zrobić jeżeli najemca podnajmuje lokal użytkowy bez zgody wynajmującego?

Odstąpienie od umowy najmu lokalu użytkowego z powodu naruszania zakazu podnajmu

W poprzednim wpisie dotyczącym podnajmu lokalu użytkowego wyjaśniałem, że najemca nie może oddać lokalu użytkowego w podnajem bez zgody wynajmującego. Ograniczenie takie wprowadzone zostało wprost przez art. 6882 Kodeksu cywilnego: bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Czasami zdarza się jednak tak, że najemca nieświadomie albo świadomie narusza ten zakaz i udostępnia lokal użytkowy do korzystania osobie trzeciej, na przykład w ramach podnajmu. Co w takiej sytuacji może zrobić wynajmujący?...
Czytaj dalej→
  • Czy można podnajmować lokal użytkowy?

Podnajem lokalu użytkowego

Najemca wynajął lokal użytkowy, po pewnym czasie doszedł do wniosku, że lokal nie spełnia jego oczekiwań albo ma inny pomysł na prowadzenie biznesu. Może być także tak, że osoby korzystające z lokalu zamiast najemcy nie odpowiadają z różnych względów oczekiwaniom wynajmującego - np. w zakresie prowadzonej działalności albo po prostu nie cieszą się najlepszą renomą. Czy w takiej sytuacji najemca może oddać lokal użytkowy do korzystania innej osobie? Czy umowa najmu musi przewidywać tą kwestię w swojej treści, czy może jest ona regulowana wprost przepisami prawa?...
Czytaj dalej→
  • W jakiej formie można zawrzeć umowę najmu lokalu użytkowego?

W jakiej formie może być zawarta umowa najmu lokalu użytkowego?

Umowy najmu lokali użytkowych zazwyczaj zawierane są w formie pisemnej, a celowość sformalizowania zasad współpracy pomiędzy wynajmującym i najemcą nie budzi większych wątpliwości, zwłaszcza jeżeli w związku z zawarciem umowy najmu mają być poniesione nakłady na lokal. Czy jest jednak zawsze zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wymaga dotrzymania takiej formy? Czy umowa zawarta w inny sposób (na przykład ustnie) jest nieważna?...
Czytaj dalej→
  • Na jak długi okres może być podpisana umowa najmu lokalu użytkowego?

Na jaki okres można podpisać umowę najmu lokalu użytkowego?

Zawieranie umowy najmu lokalu użytkowego rządzi się swoimi prawami. Zazwyczaj wynajmujący chciałby wynająć ten lokal na jak najdłuższy okres z uwzględnieniem możliwości waloryzacji czynszu oraz możliwości wypowiedzenia umowy najmu w jak największej ilości przypadków (najlepiej w dowolnej chwili wedle jego uznania). Interesy najemcy są zazwyczaj zupełnie przeciwstawne. Nawet jeżeli najemca jest zainteresowany wynajęciem lokalu na jak najdłuższy okres to tylko w przypadku, w którym będzie miał możliwość wcześniejszego opuszczenia tej lokalizacji. Najemca często chce także wynająć lokal na próbę, jednocześnie gwarantując sobie możliwość jednostronnego przedłużenia okresu obowiązywania umowy na dłuższy okres. Na pewnym etapie zastanawiania się nad zawarciem umowy najmu albo już w trakcie trwania negocjacji co do tej kwestii często pojawia się następujące pytanie: na jak długo można wynająć lokal użytkowy?...
Czytaj dalej→
  • Co nie może być przedmiotem umowy najmu?

Co nie może być przedmiotem umowy najmu, czego nie można wynająć?

W poprzednim wpisie wyjaśniałem co może być przedmiotem umowy najmu. Przypominam, że wynajęte mogą zostać rzeczy - rzeczy nieruchome, rzeczy ruchome, a nawet części tych rzeczy (na przykład część działki lub cześć budynku w postaci fragmentu powierzchni biurowej). W tym kontekście może jednak pojawić się następujące pytanie: co nie może być przedmiotem najmu? A jeżeli są takie rzeczy, to czy można je oddać do korzystania innej osobie na podstawie innej umowy?...
Czytaj dalej→
  • Co może być przedmiotem umowy najmu?

Co może być przedmiotem umowy najmu, czyli co można wynająć?

Jedną z podstawowych informacji dotyczących umowy najmu jest to co może być przedmiotem umowy najmu, a mówiąc inaczej - co może być wynajęte. Wbrew pozorom nie wszystkie rzeczy lub prawa mogą stanowić przedmiot umowy najmu, nie wszystkie mogą być wynajęte. Ta kwestia ma szczególne znaczenie w przypadku obrotu gospodarczego - część rzeczy albo praw co prawda nie może być przedmiotem najmu, ale może być przedmiotem innych umów - na przykład umowy dzierżawy. Jakie rzeczy wobec tego mogą być przedmiotem umowy najmu?...
Czytaj dalej→