Monthly Archives: Listopad 2015

  • Co daje zameldowanie w mieszkaniu? Czy zameldowanie najemcy jest niebezpieczne dla właściciela?

Zameldowanie w mieszkaniu – co daje najemcy? Czy jest niebezpieczne dla wynajmującego?

Zameldowanie najemcy w wynajmowanym mieszkaniu to podobno same problemy. Dlatego wielu wynajmujących kategorycznie odmawia zgody na zameldowanie się najemców w wynajętym przez nich mieszkaniu. Co samo w sobie jest już wątpliwe, bo jak wyjaśniałem już w poprzednim wpisie, najemca może się zameldować i na pobyt stały i na pobyt czasowy bez zgody wynajmującego. Przypominam, że zgodnie z art. 28. ust. 2 Ustawy o ewidencji ludności do zameldowania potrzebne jest poświadczenie pobytu wnioskodawcy w lokalu, które może złożyć osoba mająca tytuł prawny do mieszkania. A tytułem prawnym do mieszkania jest umowa najmu. Wynika to wprost i jednoznacznie z Ustawy o ewidencji ludności. Słyszałem o wielu przypadkach, w których kiedy wynajmujący dowie się o samodzielnym zameldowaniu się w jego mieszkaniu przez najemców wyłącznie w...
Czytaj dalej→
  • Zgoda właściciela mieszkania na zameldowanie najemcy na pobyt stały

Czy najemca musi mieć zgodę właściciela mieszkania na zameldowanie na pobyt stały?

Meldunek w wynajmowanym mieszkaniu. Prawdziwy koszmar i dla wynajmujących i dla najemców. Dla najemców bo potrzebny do uzyskania stypendium z uczelni, bo potrzebny do wzięcia kredytu albo w jakimkolwiek innym (nawet drobnym celu). Dla wynajmujących bo chyba z zameldowaniem są same problemy, bo chyba najemca będzie miał większe prawo do korzystania z lokalu bo będą problemy z jego zameldowaniem. To odmienne spojrzenie najemców i wynajmujących wynika tak naprawdę z dwóch nieporozumień dotyczących zameldowania najemcy na pobyt stały. Po pierwsze, z tego że wynajmujący ma w ogóle cokolwiek do powiedzenia jeżeli chodzi o zameldowanie w wynajmowanym mieszkaniu. Po drugie, z tego że zameldowanie w mieszkaniu daje najemcy jakieś większe prawa do lokalu niż brak zameldowania. Dzisiaj zajmiemy się tą pierwszą kwestią - wpływem...
Czytaj dalej→