Monthly Archives: Kwiecień 2015

  • Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas oznaczony?

Prawo wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony?

Czy można do umowy najmu lokalu użytkowego wpisać prawo wypowiedzenie tej umowy przez wynajmującego lub najemcę? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze była taka prosta jak jest to w chwili obecnej. Dlaczego? Dlatego, że taka możliwość została bezpośrednio wprowadzona do przepisów kodeksu cywilnego w 2001 roku. Co powinieneś wiedzieć na ten temat?...
Czytaj dalej→
  • Czy można skrócić terminy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego z powodu zaległości czynszowych?

Skrócenie terminów wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego z powodu braku zapłaty czynszu

W jednym z poprzednich materiałów wideo mówiłem o tym kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego jeżeli najemca nie płaci czynszu. Pamiętasz kiedy? Wtedy kiedy najemca nie płaci czynszu za 2 pełne okresy płatności (zazwyczaj przez 2 miesiące), a dodatkowo nie zapłaci czynszu w dodatkowym 1 miesięcznym terminie wyznaczonym mu przez wynajmującego. Czy umowa najmu lokalu użytkowego może być bardziej elastyczna w tym zakresie? Czy można skrócić 2 miesięczny termin? A może można zrezygnować z konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty czynszu?...
Czytaj dalej→
  • Dlaczego wynajmujący wymaga zgody małżonka najemcy na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego?

Zgoda małżonka najemcy na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego to często umowa zawierana na długi okres czasu, często także umowa o sporym znaczeniu biznesowym. Umowa która w perspektywie długiego okresu obowiązywania może stanowić dla wynajmującego duże źródło zysku, a dla najemcy jeszcze większe źródło obciążeń, z których najczęściej nie można zrezygnować ot tak. W związku z tym zdarza się coraz częściej, że wynajmujący zawierający umowę najmu lokalu użytkowego z osobą fizyczna (zazwyczaj prowadzącą działalność gospodarczą) wymaga zgody małżonka przyszłego najemcy na zawarcie tej umowy. Dlaczego?...
Czytaj dalej→
  • Jak małżonkowie odpowiadają za długi związane z umową najmu mieszkania?

Odpowiedzialność małżonków za długi z umowy najmu mieszkania

W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniałem, że za długi związane z umową najmy (czynsz najmu i opłaty dodatkowe) może odpowiadać nie tylko osoba, z którą została zawarta umowa najmu (czyli najemca), lecz także inne pełnoletnie osoby stale zamieszkujące w lokalu. Jak problem odpowiedzialności za długi wynikające z umowy najmu wygląda w przypadku małżonków? Małżonkowie odpowiadają......
Czytaj dalej→
  • Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego jeżeli najemca nie płaci czynszu?

Wypowiedzenie umowy najmu użytkowego – brak zapłaty czynszu

Najemca nie płaci czynszu za lokal użytkowy. Co zrobić w takiej sytuacji? Możliwe rozwiązania biznesowe są najróżniejsze. W pewnym momencie może jednak okazać się, że rozwiązania biznesowe już się wyczerpały albo zaczynają spotykać się z rozwiązaniami prawnymi. Takim punktem stycznym różnych rozwiązań problemu braku płatności czynszu w pewnym momencie zazwyczaj staje się wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego z powodu braku płatności czynszu najmu. Jak szybko można zrealizować takie rozwiązanie? Najemca nie płaci czynszu już 2 miesiące - można wypowiedzieć, czy trzeba czekać dalej?...
Czytaj dalej→
  • Co można zrobić jeżeli najemca podnajmuje lokal użytkowy bez zgody wynajmującego?

Odstąpienie od umowy najmu lokalu użytkowego z powodu naruszania zakazu podnajmu

W poprzednim wpisie dotyczącym podnajmu lokalu użytkowego wyjaśniałem, że najemca nie może oddać lokalu użytkowego w podnajem bez zgody wynajmującego. Ograniczenie takie wprowadzone zostało wprost przez art. 6882 Kodeksu cywilnego: bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Czasami zdarza się jednak tak, że najemca nieświadomie albo świadomie narusza ten zakaz i udostępnia lokal użytkowy do korzystania osobie trzeciej, na przykład w ramach podnajmu. Co w takiej sytuacji może zrobić wynajmujący?...
Czytaj dalej→