Monthly Archives: Październik 2014

  • Co może być przedmiotem umowy najmu?

Co może być przedmiotem umowy najmu, czyli co można wynająć?

Jedną z podstawowych informacji dotyczących umowy najmu jest to co może być przedmiotem umowy najmu, a mówiąc inaczej - co może być wynajęte. Wbrew pozorom nie wszystkie rzeczy lub prawa mogą stanowić przedmiot umowy najmu, nie wszystkie mogą być wynajęte. Ta kwestia ma szczególne znaczenie w przypadku obrotu gospodarczego - część rzeczy albo praw co prawda nie może być przedmiotem najmu, ale może być przedmiotem innych umów - na przykład umowy dzierżawy. Jakie rzeczy wobec tego mogą być przedmiotem umowy najmu?...
Czytaj dalej→
  • Jakie przepisy stosuje się do umowy najmu mieszkania?

Jakie przepisy stosuje się do umowy najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego)?

Czy umowa najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego) to prosta umowa? Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Sama treść takiej umowy najmu może zamknąć się w zasadzie w kilku zdaniach - w praktyce wystarczy określić strony umowy, przedmiot najmu (lokal), wysokość czynszu oraz okres trwania umowy. Problemy pojawiają się jednak w momencie, w którym do umowy najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego) wprowadza się inne postanowienia, zwłaszcza te dotyczące obowiązków najemcy, konsekwencji braku wykonywania tych obowiązków, czy wreszcie uprawnień kontrolnych wynajmującego. Dlaczego? Dlatego, że zdecydowana większość podpisywanych umów najmu mieszkań (lokali mieszkalnych) jest dotknięta bardzo poważnymi wadami prawnymi, a większość uprawnień wynajmującego wprowadzanych do takich umów jest niemożliwa do wyegzekwowania w drodze przymusu. I mam tutaj na myśli przymus państwowy (sąd i...
Czytaj dalej→