Monthly Archives: Październik 2014

  • W jakiej formie powinna być zawarta umowa najmu okazjonalnego mieszkania?

W jakiej formie można podpisać umowę najmu okazjonalnego mieszkania?

Zawarcie skutecznej umowy najmu okazjonalnego wymaga dopełnienia formalności, których dotrzymanie nie jest konieczne w przypadku zwykłej umowy najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego). W zamian za dopełnienie tych formalności wynajmujący zyskuje istotne przywileje w stosunku do zwykłej umowy najmu, w szczególności dotyczące możliwości eksmisji lokatorów. Można powiedzieć, że jednym z wspomnianych przed chwilą wymogów formalnych jest obowiązek zawarcia umowy najmu okazjonalnego w określonej formie. W jaki sposób powinna być zawarta umowa umowa najmu okazjonalnego mieszkania?...
Czytaj dalej→
  • W jakiej formie można zawrzeć umowę najmu lokalu użytkowego?

W jakiej formie może być zawarta umowa najmu lokalu użytkowego?

Umowy najmu lokali użytkowych zazwyczaj zawierane są w formie pisemnej, a celowość sformalizowania zasad współpracy pomiędzy wynajmującym i najemcą nie budzi większych wątpliwości, zwłaszcza jeżeli w związku z zawarciem umowy najmu mają być poniesione nakłady na lokal. Czy jest jednak zawsze zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wymaga dotrzymania takiej formy? Czy umowa zawarta w inny sposób (na przykład ustnie) jest nieważna?...
Czytaj dalej→
  • Na jak długo można zawrzeć umowę najmu okazjonalnego mieszkania?

Na jak długo można podpisać umowę najmu okazjonalnego mieszkania?

Umowa najmu okazjonalnego cieszy się coraz większą popularnością wśród osób wynajmujących lokale mieszkalne. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że zapewnia możliwość łatwiejszego przeprowadzenia eksmisji po zakończeniu okresu obowiązywania tej umowy, także wynikającego z wypowiedzenia umowy spowodowanego brakiem zapłaty czynszu. W związku z tym możesz zadawać sobie następujące pytanie: na jaki okres można podpisać umowę najmu okazjonalnego? Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, że w internecie jest dostępnych wiele wadliwych wzorów umów, których wykorzystanie może skutkować częściową albo nawet całkowitą nieważnością umowy najmu okazjonalnego....
Czytaj dalej→
  • Na jak długi okres może być podpisana umowa najmu lokalu użytkowego?

Na jaki okres można podpisać umowę najmu lokalu użytkowego?

Zawieranie umowy najmu lokalu użytkowego rządzi się swoimi prawami. Zazwyczaj wynajmujący chciałby wynająć ten lokal na jak najdłuższy okres z uwzględnieniem możliwości waloryzacji czynszu oraz możliwości wypowiedzenia umowy najmu w jak największej ilości przypadków (najlepiej w dowolnej chwili wedle jego uznania). Interesy najemcy są zazwyczaj zupełnie przeciwstawne. Nawet jeżeli najemca jest zainteresowany wynajęciem lokalu na jak najdłuższy okres to tylko w przypadku, w którym będzie miał możliwość wcześniejszego opuszczenia tej lokalizacji. Najemca często chce także wynająć lokal na próbę, jednocześnie gwarantując sobie możliwość jednostronnego przedłużenia okresu obowiązywania umowy na dłuższy okres. Na pewnym etapie zastanawiania się nad zawarciem umowy najmu albo już w trakcie trwania negocjacji co do tej kwestii często pojawia się następujące pytanie: na jak długo można wynająć lokal użytkowy?...
Czytaj dalej→
  • Na jak długo można podpisać umowę najmu mieszkania?

Na jaki okres można zawrzeć umowę mieszkania (lokalu mieszkalnego)?

Jednym z podstawowych elementów umowy najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego) jest określenie okresu obowiązywania tej umowy. Oczywiście nie można wykluczyć, że umowa najmu mieszkania zawarta bez wyraźnego określenia okresu obowiązywania tej umowy będzie umową ważną, nie mniej jednak taka sytuacja może w przyszłości powodować istotne problemy. Na jaki okres może zostać zawarta umowa najmu mieszkania (lokalu mieszkalnego)? O czym powinieneś pamiętać określając ten okres w umowie najmu?...
Czytaj dalej→
  • Co nie może być przedmiotem umowy najmu?

Co nie może być przedmiotem umowy najmu, czego nie można wynająć?

W poprzednim wpisie wyjaśniałem co może być przedmiotem umowy najmu. Przypominam, że wynajęte mogą zostać rzeczy - rzeczy nieruchome, rzeczy ruchome, a nawet części tych rzeczy (na przykład część działki lub cześć budynku w postaci fragmentu powierzchni biurowej). W tym kontekście może jednak pojawić się następujące pytanie: co nie może być przedmiotem najmu? A jeżeli są takie rzeczy, to czy można je oddać do korzystania innej osobie na podstawie innej umowy?...
Czytaj dalej→